Grøn institution

Grønt flag til Hassel-Huset.

Hassel-Huset er i 2014 og 2015 blevet officielt godkendt, som ”Grønne Spirer” institution, og har derfor gjort sig fortjent til at hejse det grønne flag. I 2018 Blev Hassel-Huset også godkendt til, at flage med blåt flag. I Horsens kommune er der kun to institutioner der er godkendte til det blå flag. Vi er stolte af, at være den ene.

Grønne Spirer er Friluftsrådets landsdækkende grønne mærkningsordning for børneinstitutioner, hvor børn og voksne er tættere på naturen, og som har et ønske om at styrke deres grønne profil.

Hassel-Huset har fået godkendt deres handleplan for at prioritere udelivet højt, samt for gennemførte natur og miljøprojekter, hvor de har formået at inddrage børnene i naturen og miljøet. Børnene har gennem projekterne fået mere viden og forståelse af naturen og miljøet, og kan dermed sætte ord på, samtidig har de oplevet at være en del af et fællesskab omkring det samme tema. Vuggestuen har arbejdet med læringstemaet fra jord til bord, børnehavens læringstema var affald, kompost og genbrug.

Grønne Spirer er Friluftsrådets landsdækkende grønne mærkningsordning for børneinstitutioner. Med Grønne Spirer ønsker Friluftsrådet at støtte det sunde børneliv, hvor naturen bruges aktivt.

Undersøgelser viser, at børn, der opholder sig meget i naturen, er mere raske og udvikler koncentrationsevne, samarbejdsvilje og opfindsomhed.


http://www.oestbirk-avis.dk/padagoger-fra-gedved-indstillet-til-novo-nordisk-pris (Pædagoger fra Hassel- Huset indstillet til pris. Østbirk avis 29. januar 2020)


http://oestbirk-avis.dk/thillykke-til-hassel-huset (Det blå flag hejses, Østbirk avis 12. november 2019)

Grønt Flag-fest i Gedved (Østbirk Avis, 8. august 2018)

Det fjerde grønne flag til samlingen i Hassel-Huset (Østbirk Avis, 15. september 2017)

Det Grønne Flag vajer igen over Hassel-Huset (Østbirk Avis, 2. juli 2017)

Hassel-huset fik igen det grønne flag (Østbirk Avis, 21. juni 2015)

Hassel-huset fik grønt flag (Østbirk Avis, 11. april 2014)



Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Hassel-Huset     •     Hasselvej 40A      •     8751 Gedved     •     tlf. 75664033